V.Z.D.

VRIJE ZWEMMERS DRONGEN V.Z.W.

SPORT, ONTSPANNING & VRIENDSCHAP

  ERE-VOORZITTER

  WILLY SEEUWS

  ERE-VOORZITTER

  RUDY CODDENS  VOORZITTER

  AN VAN DEN BULCKE

  ONDERVOORZITTER

  MICHEL VAN WASSENHOVE

  SECRETARIS

  RAOUL DE SMET

  SPORTSECRETARIS

  SIEGFRIED STRUYVELT

  PENNINGMEESTER

 MARC BROUCKEART

  JEUGDCOÖRDINATOR

 DELPHINE VAN RENTERGHEM

  FAIR PLAY COÖRDINATOR

 DELPHINE VAN RENTERGHEM

  RAAD VAN BESTUUR

 JEAN-PIERRE PENSIS

  RAAD VAN BESTUUR

 SIMON SMETS

  RAAD VAN BESTUUR

 INGE CORSYN

  BESTUURSLID

 RITA MEERMAN  VERTROUWENSPERSOON

 RAOUL DE SMET


De V.Z.W. Vrije Zwemmers Drongen zoekt steeds personen die belangstelling hebben
om toe te treden als bestuurslid in de Raad Van Bestuur of als lid van de Algemene Vergadering.

Belangstellenden kunnen zich kenbaar maken bij de secretaris of andere bestuursleden tijdens de trainingsuren
of mailen naar
info@vzd.be


TOP